Grillning

 

 Extra Föreningsmöte

Föreningens medlemmar kallas till ett extra föreningsmöte

lördagen den 6 juli klockan 13:00

vid Hoppets grillplats

 

Bilagor: Dagordning

Sommarens Hoppet Nytt

 

 

Hjärtligt välkomna 

Styrelsen