Årsmöte

I år finns ingen realistisk möjlighet att på ett säkert sätt genomföra ett årsmöte, fullt ut i enlighet med våra stadgar, under maj månad. På grund av Corona pandemin samt folkhälsomyndigheten och regeringens riktlinjer väljer styrelsen i dagsläget ett annat alternativ.

Styrelsen har beslutat att kalla till ett Föreningsmöte, som består i ett antal frågor till föreningsmedlemmarna som ska besvaras via mail eller via vanligt brev.

 

Vägprojektet är avslutat

Vägprojektet påbörjades 2016 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Nu har väghållningen övergått till normalt underhåll.
En underhållsplan har tagits fram och är upplagd på hemsidan.(OBS! man måste logga in för att komma åt den)

Föreningen har även en ny vägmästere. Det är Kent Hietala, Hoppetvägen 15. Kent kommer ha
hand om underhållet av våra vägar framöver.

 

Hoppetnytt sommaren 2020

I Hoppetnytt finns det information om varför trampolinen är borta, fåren röjardagar mm läs mer här

 

Var rädda om er, ta hand om varandra och ha en Trevlig sommar