Röjardag

Lördagen den 23 april 2022 9.00

Samling på parkeringen vid tallen

Ta med lämpliga verktyg.

 

Kort info från styrelsen vid samlingen

Ta ner snöpinnar 2 pers.

Rensa vägtrummor 2 pers

Laga potthål om behov finns 2 pers.

Se över fårstängslet och funktionstesta. 2 pers.

Städa buolebanan och sätta upp näten till fotbollsmålen

Tvätta av fotbollsmålen. 2 pers.

Byta rötskadat virke på boulebanans sarg.

Bygg trappa till boden samt sätt i låsregel i ena dörren.

Laga vägen ner till sjön 3 pers.

Städning vid sjön. 4-5 pers.

(Bygga två nya bänkar till grillplatsen)

Laga trappan till B-bryggan (om möjligt)

Samla in nedblåsta grenar över området.

Allmän städning/skräpplockning

Eldning vid sjön och på ängarna 2 pers.+ släckning

Korvgrillning vid sjön 12.00

 

Välkomna//Styrelsen