Bryggbygget

Arbetsdag, april 2011

Hoppets dag 2010

Arbetsdag, april 2010

Arbetsdag, september 2009

Hoppets Dag 18 juli 2009

Arbetsdag, september 2018

Arbetsdag april 2019

Lite blandande bilder från bryggbygget, mm